Nyt bestyrelsesmedlem psykolog Peter Storgård

Skrevet d. 27. marts 2014

Profile billede af Peter Storgård

Psykolog Peter Storgård er indtrådt i DSI Andromeda´s bestyrelse.

Bestyrelsen byder velkommen til Peter og glæder sig til samarbejdet.

Peter Storgård er uddannet Cant.psych. fra Århus Universitet  i 1982 og autoiseret psykolog godkendt a dansk Psykologforening som specialist og supervisor i børne- og ungdomspsykologi og har to års efteruddannelse i kognitiv terapi og organisationspsykologi.

Peter er medlem af Dansk psykologiforening samt SAKT. (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi.

Peter har mange års erfaring fra egen praksis, men har før da arbejdet i en række forskellige jobs bl.a. som seminarielære i psykologi på pædagoguddannelsen, samt på Ringkøbing Amts børne- og ungerådgivning og på den sikret døgninstitution for unge Koglen ved Herning, Familiebehandlingsprojekt Birkely i Viborg, primærkommunale PPR i Viborg kommune, samt heldagsskole for unge med særlige behov.

Peter Storgård har, sammen med psykolog Lene Metner, udviklet KRAP. KRAP er et pædagogisk koncept, som er funderet i den anerkendende tilgang til andre mennesker og er kendetegnet ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer – samt ved en udpræget vægtning af det positive, dét som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

Peter Storgård arbejder på udviklingen af KRAP til søs, som er et to årigt pædagogisk udviklingsprojekt for ledelse og medarbejder på DSI Andromeda og Skonnerten Jylland

Velkommen i bestyrelsen.