Besøg af ungdomsprogrammet DR P3 Tværs

Skrevet d. 06. maj 2014

Journalist Katharina Kløve og Kira Frosch fra ungdomsprogrammet DR P3 Tværs har besøgt Skonnerten Jylland.

Det er der blevet to artikler og et par videoer ud af. Du kan læse de to artikler og se filmene på DR P3 Tværs's hjemmeside eller benytte disse links "Dennis: det var godt, jeg blev tvunget til at sejle" og "Jens: På båden er der brug for mig".

 

På Skonnerten Jylland er det de unge der er i centrum.
Skipper Niels Kristensen illustrerer i artiklerne de pædagogiske metoder ombord på Skonnerten Jylland.
Vi arbejder ud fra KRAP metoden ”Kognitiv Resursefokuseret & Anderkendende Pædagogik” udviklet af psykologerne Lene Metner og Peter Storgård.

Peter Storgård er supervisor for ledelsen og sidder desuden med i DSI Andromeda´s bestyrelse. Og udarbejder konceptet KRAP til søs.

Vi møder vores unge i øjenhøjde og der hvor de er. Vi anerkender deres særegenhed og giver plads til at den enkelte kan udvikle sig der fra hvor han/ hun er.

Den 9. maj finder du Skonnerten Jylland i Ærøskøbing på Ærø i forbindelse med åbningen af Det Gl. Værft.

Mød også skonnerten Jylland i København i dagene 23- 24 maj hvor skibet ligger til kaj i Havnegade tæt på Christiansborg i forbindelse med erhvervs og kultur fremstødet Thy Og Mors på Rådhuspladsen.
Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af muligheden og besøge skibet i de to dage. (skibet vil blive åbnet for publikum)